Symbolen en rituelen

Ik gebruik graag symbolen die iets voor mensen betekenen, en dat kan voor iedereen iets anders zijn.

Mijn persoonlijke symbool is de dandelion, ook wel de paardebloem. "Dandelion" is dan ook de naam van mijn bedrijf. Het is de paardebloem die voor mij symbool staat voor Leven en Dood. Als de gele bloemen van de dandelion zijn uitgebloeid blijft er een vruchtpluisbol over; het lijkt of het leven eruit verdwenen is! Niets is minder waar, want hoewel niet meer zichtbaar, is er nog volop leven dat steeds weer tot bloei komt.

Zo is het ook bij leven en dood. Het leven van uw dierbare hier op aarde houdt op, maar de herinneringen blijven. Het leven gaat door over de dood heen, in wat niet meer zichtbaar is, maar wel aanwezig in woorden en gebaren, in rituelen, gebruiken en gewoonten. Steeds weer is er de herinnering aan wie hij of zij was, en zo zal uw dierbare blijven doorleven en (on)zichtbaar aanwezig blijven bij u.

Symbolen en rituelen geven ons de gelegenheid om zichtbaar en tastbaar uit te drukken wat soms moeilijk te zeggen is. Veelal wordt het ook als heel troostend en waardevol ervaren. Zo kunnen bloemen de liefde uitdrukken die u voor uw dierbare voelt. Het aansteken van kaarsen kan een ritueel zijn waarbij u uitdrukt dat u de overlerledene in het licht wilt zetten. Het aansteken van een kaars kan ook symbool staan voor het verrijzenisgeloof of het Licht waar de overledene naar toe gaat.

Als u geen binding (meer) hebt met religieuze of levensbeschouwende opvattingen dan kan er toch een behoefte bestaan aan bepaalde rituelen die belangrijke levensstadia markeren. Rituelen en symbolen geven kleur en inhoud aan gebeurtenissen in iemand leven en laten een diepe herinnering achter.