Afscheidsbegeleiding / Ritueelbegeleiding

Afscheidsbegeleider/ritueelbegeleider is een redelijk nieuw en voor velen nog een onbekend beroep. Altijd waren er al kerkelijke voorgangers, dominees, pastors en vrijwilligers om mensen te begeleiden bij overlijden en uitvaart. Je kunt zeggen dat zij ook afscheidsbegeleiders zijn. Als u kerkelijk betrokken bent zult u een dominee of pastor vragen de afscheidsdienst in de kerk te leiden.  Nu hoort het wel bij de huidige tijd dat mensen hun geloof op hun eigen manier beleven en daaraan ook bij het laatste afscheid een eigen invulling willen geven.

En dat kan, want er is meer mogelijk. U kunt op mij als afscheidsbegeleider dan een beroep doen.   

De persoonlijke afscheidsviering/-plechtigheid is het laatste wat u nog doet voor de overledene en voor uzelf, en daarom heel belangrijk. Iedereen zal dat op zijn of haar eigen manier doen, beleven en vormgeven. Het kan in de kerk, een aula, maar ook in besloten kring, in de huiskamer of op een andere dierbare plek.

De plaats waar het afscheid wordt gehouden is belangrijk, maar óók de manier waarop. Samen praten we daarover, maken we keuzes en nemen we beslissingen. Voorop staat: wat past bij u en bij uw overleden dierbare?

Tijdens onze gesprekken probeer ik de wensen die er zijn vorm en inhoud te geven. Met elkaar zoeken we naar een persoonlijk thema, muziek, rituelen, symbolen, naast of in plaats van religieuze rituelen. In rituelen, ofwel symbolische handelingen, kunnen gevoelens geuit worden waar woorden tekort schieten.

800x600 Normal 0 21 false false false NL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Aandacht voor afscheid omdat ieder mens uniek is (DIA)

Ik vind het belangrijk dat het afscheid recht doet aan de overledene,

maar ook aan de gevoelens van de nabestaanden.

We zullen dan ook samen kijken op welke manier het afscheid vorm zal krijgen.  

 

Als afscheidbegeleider heb ik alle tijd en aandacht voor de nabestaanden.

Voor mij staat een persoonlijke invulling van de uitvaartplechtigheid voorop.

 

Het leven van de overledene en de relatie die de nabestaanden met hem of haar hadden is belangrijk, en dan is van mijn kant communicatie,creativiteit, inspiratie en spiritualiteit een belangrijke waarde waar ik veel aandacht voor heb.

 

Uitvaart/afscheidsplechtigheid

Van te voren weet ik nooit hoe een afscheidsplechtigheid eruit zal zien.

Ik kom niet met kant en klare rituelen en symbolen, en ook niet met een standaard boekje. Dat alles wordt tijdens de gesprekken met de familie/nabestaanden geboren.

 

Ik heb wel materiaal waar men, als ze het niet weten in kunnen lezen en uit kunnen kiezen.

 

Op mijn stand beneden ligt materiaal wat ik eventueel aanbied.

 

Het belangrijkste is voor mij dat de rode draad van het afscheid

wordt gevormd door het levensverhaal van de overledene.

 

Niet door alle feiten op een rijtje te zetten,

maar door te schetsen wat er in iemands leven daadwerkelijk belangrijk was,

welke keuzes hij of zij gemaakt heeft.

Ik help in gesprekken met de familie wat het belangrijkste is

en wat beter weggelaten kan worden.

 

Ik speel als nodig is een bemiddelende rol in families die verdeeld zijn,

waardoor de familie in staat is om toch een mooi afscheid te realiseren van de overledene, ondanks de geschillen die er misschien bestaan.

Ik kan ook helpen om de 'pijnpunten' te benoemen in iemands leven maar ook erop wijzen dat niet alles uitgesproken hoeft te worden in het openbaar.

 

Hoe werkt het in de praktijk (DIA)

Het komt er op neer dat ik met de familie/nabestaanden in gesprek ga.

Het 1e gesprek is na het overlijden van de dierbare

en gaat over de inhoud van de afscheidsviering.

In dat gesprek als voorbereiding op het afscheid, spreken we over de overledene:

hoe was zijn of haar leven, wie was hij/zij.

Hoe is het overlijden gegaan.

Hoe dacht de overledene zelf over de dood?

En ook over wat hij/zij voor de nabestaanden heeft betekend. 

 

 

 

We bespreken de mogelijkheden en wensen.

Dit geschiedt in een open en eerlijk gesprek.

We bepalen samen welke informatie al dan niet geschikt is bij de uitvaartplechtigheid

en welke rituelen en symbolen we gebruiken.

Symbolen en rituelen

Ik gebruik graag symbolen die iets voor mensen betekenen, en dat kan voor iedereen iets anders zijn.

Mijn persoonlijke symbool is de dandelion, ook wel de paardebloem. "Dandelion" is dan ook de naam van mijn bedrijf. Het is de paardebloem die voor mij symbool staat voor Leven en Dood. Als de gele bloemen van de dandelion zijn uitgebloeid blijft er een vruchtpluisbol over; het lijkt of het leven eruit verdwenen is! Niets is minder waar, want hoewel niet meer zichtbaar, is er nog volop leven dat steeds weer tot bloei komt.

Zo is het ook bij leven en dood. Het leven van uw dierbare hier op aarde houdt op, maar de herinneringen blijven. Het leven gaat door over de dood heen, in wat niet meer zichtbaar is, maar wel aanwezig in woorden en gebaren, in rituelen, gebruiken en gewoonten. Steeds weer is er de herinnering aan wie hij of zij was, en zo zal uw dierbare blijven doorleven en (on)zichtbaar aanwezig blijven bij u.

Symbolen en rituelen geven ons de gelegenheid om zichtbaar en tastbaar uit te drukken wat soms moeilijk te zeggen is. Veelal wordt het ook als heel troostend en waardevol ervaren. Zo kunnen bloemen de liefde uitdrukken die u voor uw dierbare voelt. Het aansteken van kaarsen kan een ritueel zijn waarbij u uitdrukt dat u de overlerledene in het licht wilt zetten. Het aansteken van een kaars kan ook symbool staan voor het verrijzenisgeloof of het Licht waar de overledene naar toe gaat.

Als u geen binding (meer) hebt met religieuze of levensbeschouwende opvattingen dan kan er toch een behoefte bestaan aan bepaalde rituelen die belangrijke levensstadia markeren. Rituelen en symbolen geven kleur en inhoud aan gebeurtenissen in iemand leven en laten een diepe herinnering achter.

Wat kan ik nog meer voor u betekenen?

Naast het begeleiden en leiden van de uitvaartplechtigheid kan ik u ook:

 

Begeleiden vóór het overlijden van uw dierbare

Hoe verdrietig het ook is, maar soms weet iemand van te voren al dat het einde nadert, dan kan en wil ik graag mee oplopen in de laatste fase van haar of zijn leven. Samen praten over wat je bezighoud en eventueel al wensen kenbaar maken. Het is voor u als naasten niet altijd gemakkelijk om die onderwerpen in die laatste levensfase samen te bespreken. Je hoort wel eens achteraf, had ik dit nog maar gezegd of gevraagd, dan hadden we geweten wat hij of zij voelde en wilde. Ik kan u daarbij helpen om bespreekbaar te maken wat soms zo moeilijk is.

 

Begeleiden bij het verwerken van rouw

Dit is voor mensen die:

  • Niet goed weten hoe te rouwen
  • Niet los kunnen komen van hun verdriet
  • Nog niet klaar zijn met wat de overledene heeft gezegd of gedaan
  • Het leven zinloos vinden na het overlijden van hun dierbare
  • Depressief zijn geworden
  • Schuldgevoelens hebben naar een overledene toe

 

Mensen mogen een beroep op me doen als het gaat om verlate rouw

Als iemand geen afscheid heeft kunnen nemen om welke reden dan ook, bijvoorbeeld door vermissing, zelfdoding of een ongeluk. Het is nooit te laat en nog iets mee te doen. Er is altijd een mogelijkheid om daar alsnog aandacht aan te schenken. Aan een voor u passend afscheid en er tijd voor te nemen.

 

Asverstrooiing

asverstrooiingNa een crematie als het moment komt dat de familie de as wil verstooien kan ik van betekenis zijn. Dat is namelijk het allerlaatste en voor sommigen een heel moeilijk moment. 

Samen daar aandacht aan schenken is dan ook heel belangrijk en kan van grote waarde zijn voor het verdere rouwproces. Een ritueel daarbij kan troosten.