DANK JE WEL

Een dank je wel doet goed. 

Gerrie en Ton schrijven hoe zij de uitvaart van hun moeder beleefd hebben.

Wij zijn nog vol van emotie en diep onder de indruk van de afscheidssamenkomst van mijn moeder. Wat heb jij dat schitterend gedaan. het was een zeer warm en gaaf geheel. Niet te zwaar en toch alles rakend. ik weet zeker dat moeder straalt als zij het heeft gehoord, maarja, dat laatste zullen we natuurlijk nooit weten. Uit de manier waarop jij de dienst hebt geleid blijkt overduidelijk, dat je niet zo maar een "kunstje" staat te doen, maar dat jij je helemaal inleeft en oprecht met ons meeleeft. Wij zijn ons ervan bewust, dat dit niet zo maar even gaat, maar dat dit je best tijd en energie moet kosten? 

zoals je weet hadden wij "vogels" van diverse pluimage onder ons gehoor. Zowel stevig kerkenden als minder of niet gelovigen. En het leuke is, dat ik vanuit al die schakeringen enorm positieve reacties heb gekregen. Gerrie, de kinderen en ik zijn en blijven jou zeer dankbaar voor het prachtige afscheid dat jij onze moeder en oma hebt bezorgd. Wij blijven er met een goed gevoel dankbaar op terug kijken.

Nogmaals dank Gerrie en Ton Werkman

 

Elke dag even stilstaan ...

Rituelen van deze tijd

In het nieuws was dat Koningsdag dit jaar op een andere manier zal worden gevierd. Koninginnedag was altijd een dag vol tradities en rituelen. Koning Willem-Alexander wil aan de dag een andere inhoud en invulling geven. Hij zal maar één gemeente bezoeken en de oud-Hollandse spelen, zoals koekhappen en zaklopen, maken plaats voor andere activiteiten. We kunnen zeggen Koninginnedag stond bol van de rituelen en voor sommigen mag het zo blijven en anderen zien uit naar verandering en vernieuwing.

Zo is het ook bij het laatste afscheid, het was vroeger vanzelfsprekend dat de overledene vanuit een kerk werd begraven, en kerkelijke rituelen waren een traditie die erbij hoorde. In de Katholieke traditie, was het zegenen en bewieroken van de kist met de overledene, het aansteken van kaarsen waarmee het verrijsenisgeloof gevierd werd een vanzelfsprekendheid. Met het veranderen van de tijd, waarin het geloof anders beleefd wordt, krijgen deze rituelen een andere betekenis. Mensen zijn minder kerkelijk en vaak worden deze oude rituelen niet meer begrepen en maken ze plaats voor nieuwe rituelen die meer passen bij de beleving het geloof van de mensen nu.

Zo las ik in de zaterdagkrant: "Clowns bij het graf". Niets is meer onmogelijk. De persoonlijke voorkeur en levensstijl van de overledene speelt een steeds grotere rol bij de uitvaartplechtigheid.  Ik merk dat oude traditionele rituelen mensen geen houvast en troost meer geven. De overledene mag in het middelpunt staan. Mensen hebben steeds meer behoefte aan een heel eigen, persoonlijk en uniek afscheid met rituelen die passen bij de overledene. Dat geeft troost aan de nabestaanden.

Om aan dat verlangen en die wensen tegemoet te komen ga ik in gesprek met de nabestaanden en zo kan ik zorgen dat de uitvaart uniek en persoonlijk is en gaat over de man of vrouw waar we afscheid van nemen. Zo heb ik pasgeleden een afscheidsplechtigheid verzorgd voor Marijke. Een jonge vrouw wiens leven in het teken stond van "gezelligheid en gastvrijheid". Dat was dan ook de rode draad door haar afscheidsviering heen. De familie wilde haar leven 'vieren', dat zou Marijke gewild hebben. Het leven was voor haar altijd een feest. Met eigen gemaakte hapjes en drankjes was ze altijd een groot welkom voor iedereen. De deur van de aula stond dan ook wagenwijd open, zoals haar deur ook altijd open had gestaan voor iedereen. Naast haar kist hadden we een tafel gezet waarop zelf gebakken lekkernijen lagen. Gebakken door haar kinderen met recepten van hun moeder. Marijke hield ook van bloemen, daarom had iedereen een of meerdere bloemen meegebracht. En natuurlijk mochten kaarsen niet ontbreken want dat hoorde bij haar gezelligheid. De bloemen en de schalen met waxinelichtjes ze stonden om Marijke heen. Aan de hand van foto's en verhalen werden vele mooie herinneringen opgehaald.

Als ik er niet meer ben, zo had Marijke gezegd, gaan jullie na afloop een glaasje drinken om het leven te vieren. Dat hebben we gedaan, en al het lekkers dat door de kinderen was gemaakt hebben we meegenomen en opgegeten, en zo was en bleef Marijke aanwezig. Na afloop kreeg iedereen een herinneringskaartje mee met daarop een van Marijkes lievelingsrecepten. Zo leeft Marijke voort in de harten van mensen die haar dierbaar waren. 

tafel met lekkers 2

Als ik een paar weken later met de familie napraat over Marijkes afscheid vertellen ze hoe dankbaar ze zijn. Alles is gegaan zoals ze het graag gewild hadden. We moeten verdrietig zijn, zei een dochter, en dat zijn we ook maar vooral zjn we blij en dankbaar omdat we terug kunnen kijken op een mooi persoonlijk afscheid van Marijke, die echtgenote en moeder was. Dat is wat ik graag wil, dat voor de nabestaanden het laatste afscheid vooral troostend is. Ik wil nabestaanden een houvast geven om verder te kunnen gaan in de nieuwe situatie. Een leven zonder Marijke, die toch in alles nog voelbaar en zichtbaar aanwezig is en zal blijven.

24 maart 2015

 

Elke dag even stilstaan ...........

Persoonlijke aandacht is mijn kracht

Ik heb dit artikel geschreven voor de Uitvaart Editie van het Kontakt 'Mijn laatste afscheid' 18-3-2015

Wie is Dandelion AfscheidsBegeleiding? Ik ben Ank Bos enbegeleidt met liefde, aandacht en respect de familie van de overledene bij het inhoud geven aan een persoonlijk afscheid. Dit kan een herdenkingsviering, en avondwake, een uitvaart- of crematieplechtigheid zijn. Afscheid nemen heeft alles met liefde te maken. Een dierbare loslaten is moeilijk, soms ondragelijk. In de dagen na het overlijden moet er heel veel geregeld worden. In al die hectiek probeer ik rust en ruimte te creëren. Help ik om gevoelens van verdriet, dankbaarheid en liefde een plaats te geven. Samen zoeken we naar de rode draad in het leven van de overledene. Wat maakte hem of haar nu zo bijzonder. Wat zijn de specifieke karaktereigenschappen die een glimlach van herkenning, ontroering of weemoed oproepen. Samen zoeken we naar symbolen, rituelen en muziek die we tijdens de afscheidsplechtigheid inpassen. Belangrijk voor mij is dat de familie alle ruimte krijgt voor eigen invulling, waar en hoe men dat wil. Een waardevol afscheid is de eerste stap in het rouwproces, want afscheid nemen kan maar één keer. Het moet persoonlijk en uniek zijn - alles mag en niets moet.

CV14 Uitvaart MwLuiting043 - kopie

Vaak wordt ik gebeld als iemand is overleden maar wilt u in een eerder stadium over het afscheid praten, dan kan dat natuurlijk ook. Het kan veel rust geven als u weet dat uw afscheid in goede handen is en wordt verzorgd zoals u dat wilt. Soms is het lastig en verdrietig om daarover na te denken, maar vaak is het toch een verademing om er met elkaar over te praten. Bel gerust voor een afspraak: 06-41430304

 

 

Elke dag even stilstaan ...

Morgen is voor ons verborgen

20 maart 2015. Ik ben bij een oudere dame die graag een gesprek wil over haar afscheid als het zover is. "Het geeft me rust als het een en ander geregeld is" zegt ze. Ik wil m'n zonen er niet mee belasten die hebben het al zo druk met hun jonge gezinnen". Ook vertelt ze dat haar jongens het moeilijk vinden over de dood van hun moeder te praten. "Hoe verschillend staan we hierin" mijmerd ze. "Ik wil het er juist graag over hebben want als het dan zover is kan ik met een gerust hart gaan." Tijdens ons gesprek vertelde ze over haar leven dat niet altijd gemakkelijk was geweest. Nu genoot ze van haar oude dag, wonend in een heel sfeervol appartement. Terwijl ze over haar leven vertelt pakt ze foto's die overal in haar appartement staan. Bij elke foto heeft ze een verhaal en bij elk verhaal heeft ze een foto. "Ik ben dol op foto's, als ik er straks niet meer ben wil ik wel graag foto's mee" zegt ze terloops. Haar afscheid wil ze graag eenvoudig. Ze is een gelovige vrouw maar haar zonen geloven niet meer.  Moet ik dan wel vanuit de kerk begraven worden, stelde ze zichzelf de vraag? En gelijk geeft ze ook het antwoord. "Nee dat hoeft niet, maar in de dienst mag wel het en mijn geloof geoemd worden. Ik heb er altijd veel steun en troost aan gehad." Ze keek me aan en zegt: "dat kan toch wel hé?" Ik kan dat bevestigen. We bespreken hoe dat er dan uit zou kunnen zien. Ze werd er blij van en staat weer op, nu om een gedicht/gebed te pakken. Het draagt de titel: Morgen is voor ons verborgen, "ik vind het mooi" zei ze "en ik lees het vaak, kun je het misschien ook gebruiken?"

  Morgen is voor ons verborgen

Natuurlijk kan dit gebed/gedicht een plaats krijgen bij uw afscheidsdienst, zeg ik. Dan kom ik nog even terug op alle foto's die op tafel liggen. We spreken af dat als ze er niet meer is we ze aan de binnenkant van haar kist zullen plakken. Iedereen die haar dierbaar is en alle herinneringen gaan dan met haar mee als zij aan haar laatste reis begint. Als ik vertrek, zegt ze dat ze alles met haar zonen wil bespreken en ze vraagt of ik dan nog eens langs wil komen als haar kinderen er ook zijn. 

als ik naar huis ga laat een oudere dame achter die gerustgesteld is en me blij uitzwaaid. 

 

Themadag K.B.O.

Verleden - Heden - Toekomst

Wij nodigen u graag uit op 15 maart 2014 in de parochiezaal aan de Van Maerlantlaan 1 te Harderijk voor bovengenoemde themadag.

Ank Bos zal deze dag samen met ondergetekenden leiden. We gaan terug in de tijd en halen herinneringen naar boven.

Daarom willen wij u vragen iets mee te nemen waar u een mooie herinnering aan hebt. Dit kan een foto zijn maar ook een voorwerp.

ook kijken we nar het heden. Waar staan we en wat zijn onze krachten. Hoe zien we de toekomst. Hebben we nog dromen, wat hebben we nog voor ogen?

we beginnen om 10.00 uur met koffie en iets lekkers, we sluiten af om +15.30 uur. voor de luch zorgen wij. Kosten voor deze compleet verzorgde dag €7,50 p.p.

Wilt u hieraan deelnemen dan graag opgeven vóór 12 maart bij corry van Veggel: tel 0341-414927 of Marian Baumer; tel 0341-430058.

We hopen u te mogen ontmoeten op 15 maart.

Corry van Veggel en Marian Baumer samen met Ank Bos