Herinneringsboek

Naast de begeleiding overdag maak ik op verzoek een Herinneringsboek.

Dit boek bevat:

  • Alle gebruikte teksten 
  • De gesproken woorden
  • Symbolen
  • Alle liederen

Dit krijgt de familie van mij en zij kunnen het op een later moment nog eens nalezen als daar behoefte aan is. Ik heb voorbeelden ter inzage welke ik mee kan nemen bij een gesprek.

Kortom ik probeer op familie en nabestaanden op professionele wijze, te stimuleren en te ondersteunen. We zoeken samen naar passende persoonlijke woorden en gebaren, want het laatste afscheid is het begin van het rouwproces en van een nieuw leven zonder de overledene. En daarom is het zo belangrijk, want "Afscheid nemen kun je maar éénmaal doen''.

ter illustratie: omslag van het Herinneringsboek van Lies Bos-Koopman 4 mei 2011.  

herinneringsboek

 De afbeelding geeft het uitzicht weer van haar kamer.